Design2018 Banner Image:   GodsWisdom Title WB
08/07/2022
Heath Zuniga
Matthew 4:18–25
Matthew 4:18-25 *VimeoID=737994724
07/31/2022
Jacob Morse
Ecclesiastes 8:14–17
Ecclesiastes 8:14-17 *VimeoID=735851449
07/24/2022
Jerry Klemm
Proverbs 6:20–23
Proverbs 7:1–5
Proverbs 6:20-23; 7:1-5 *VimeoID=733695684
07/17/2022
Jerry Klemm
Proverbs 4:5–10
Proverbs 4:20–27
Proverbs 4:5-10, 20-27 *VimeoID=731151486
07/10/2022
Jerry Klemm
Proverbs 4:5–10
Proverbs 4:20–27
Proverbs 4:5-10, 20-27 *VimeoID=729351436
07/03/2022
Joe White
Psalm 142:1–7
Psalm 142 *VimeoID=727518359
06/26/2022
Jerry Klemm
Proverbs 3:1–18
Proverbs 3:1-18 *VimeoID=724702495
06/19/2022
Jerry Klemm
Psalm 33:1–22
Psalm 33:1-22 *VimeoID=723541481
06/12/2022
Jacob Morse
Psalm 1:1–6
Psalm 1:1-6 *VimeoID=720303829
06/05/2022
Jerry Klemm
Proverbs 1:1–7
Proverbs 1:1-7 *VimeoID=718352389